Privacyverklaring 2018-06-19T14:52:21+01:00

Privacyverklaring

Fietsstore Holland Fietsstore Holland, gevestigd aan Fokkerstraat 18 2811ER Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Fietsstore Holland
Fokkerstraat 18
2811 ER Reeuwijk

www.fietsstoreholland.nl
info@fietsstoreholland.nl
085 – 90 22 123

KvK: 65675223
BTW: 215204141
IBAN: NL81 INGB 0007 2220 55

Gegevens die wij verwerken

Bij het gebruiken van onze website en onze diensten laat u bepaalde gegevens achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens. Het gebruiken en bewaren van uw persoonsgegevens gebeurd alleen als deze door u persoonlijk zijn opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor hieronder genoemde doelen.

Afhandelen bestelling

Als u bij ons een bestelling heeft geplaatst hebben wij voor de afhandeling uw persoonsgegevens nodig. Wij kunnen deze persoonsgegevens verstrekken aan derden, indien dit noodzakelijk is voor een goede afhandeling van de bestelling.

Afhandelen van uw bestelling en betaling

Als u een bestelling op onze website plaatst, hebben wij een aantal gegevens van u nodig om deze bestelling zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Deze gegevens verstrekt u aan ons middels een online formulier. De gegevens die wij van u vragen zijn:

  • Uw volledige naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adres en woonplaats

Een aantal van deze gegevens verstrekken wij ook aan derden. Wij verstrekken bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en adresgegevens aan MyParcel, die zorgdraagt voor de bezorging van de door u bestelde producten. Daarnaast maken wij gebruik van een externe dienst, Mollie, om de online betaling af te handelen. Met de genoemde partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere staat vastgelegd dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Websitebezoek in kaart brengen

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw apparaat en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie enkel en alleen om de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons, Fietsstore Holland, te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wanneer wij gegevens aan een derde partij verstrekken zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Maatregelen die wij hiervoor nemen zijn onder meer een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt ook bepaald dat uw gegevens worden verwijderd indien deze niet meer nodig zijn. Naast de genoemde gevallen zullen wij uw gegevens niet zonder overleg met u aan een derde verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat de gegevens regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan noodzakelijk. Dit betekend dat uw gegevens maximaal twee jaar na actief gebruik zullen worden bewaard. Dit is uitgezonderd van de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht. Mocht een andere termijn gelden voor specifieke gegevens, zullen wij dit met u overleggen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Inzage en correctie

Als klant heeft u een eigen account. Als u inlogt op dit account kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunt u ook altijd contact met ons opnemen om uw gegevens in te zien of te wijzigen. 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.